Logopeediliste teenuste hinnakiri

  • Esmane külastus kuni 50 min (kõne- keele- ja kommunikatsioonivõime hindamise läbiviimine, kirjaliku kokkuvõtte koostamine, nõustamine, teraapiaplaan) – 90 €
  • Korduv individuaalne logopeediline teraapia kuni 35 min, lisaks kuni 10min nõustamine/tagasiside – 65 €
  • Logopeediline lühikonsultatsioon veebis kuni 30 minutit – 60 €
 
  • Laste kõne arengu hindamine ja hindamise tulemuste põhjalik dokumenteerimine koolieelses lasteasutuses (mõeldud asutustele, kus puudub oma logopeed) – kokkuleppel
  • Koolitused lapsevanematele ja/või lastega töötavatele spetsialistidele

Tulen hea meelega Teie asutusse! Koolituse sisu koostöös tellijaga ning olenevalt sihtgrupist.